หน้าเว็บ

มะกิ้งชื่อวิทยาศาสตร์ :     Hodgsoia macrocarpa   var. capniocarpa   (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang
 
ชื่อวงศ์ :     CUCURBITACEAE

ชื่ออื่นๆ :     ตรีหนุมาน

ลักษณะ :    
ไม้เถา เลื้อยพันขึ้นคลุมยอดไม้ มีมือจับแข็งแรง ใบ เป็นใบเดี่ยว เนื้อหนาคล้ายแผ่นหนัง กว้าง 17-18 ซม. ยาว 12-15 ซม. แผ่นใบหยักลึก แบ่งเป็นสามแฉก ก้านใบยาว 2.5 ซม. ดอก สีขาวครีม ค่อนข้างใหญ่ แยก
เพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ มีน้อยดอก กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอกส่วนล่างเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 6-6.5 ซม. ส่วนบนแผ่บานเป็นปากแตร เกสรผู้มี 3 อัน ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว มีก้านเกสรเมียยาว ผล เป็นผลสด กลม แป้น มีเนื้อ ขนาด 15-18 ซม. ผลแก่มีคราบนวล เมล็ด 6-8 เมล็ด รูปรี ยาว 5 ซม.

 
การกระจายพันธุ์ :     จากอินเดียถึงอินโดนีเซีย พบขึ้นพันต้นไม้สูง ตามป่าโปร่งและป่าริมห้วย ที่ระดับความสูง 500-1,500 ม.

   
ประโยชน์ :
    ผลใช้เป็นอาหาร เมล็ดปิ้งเนื้อในกินได้ มีรสหวานมัน ในเมล็ดมีน้ำมันถึง 50-60% สีเหลืองฟางใช้ประกอบอาหารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น